Posts

သူင်ႇႇၵႂၢမ်းသင်ထိုင်ပေႃႈတၢင်းမႄႈ" ႁွင်ႉ - ယိင်းမူဝ်ၶမ်း

ၸႆၢးမိူင်းႁၢၼ်/saimaungharn/จายเมืองหาล

ActivePresenter/ပူဝ်ၵႅမ် တႃႇၵဵပ်းဝီးထီးဢူဝ်းၼႃႈၶွမ်း

ၼွင်ႉသၢဝ် - ၸႆၢးသႅင်ၸွမ်ၽႃႉ

ၵဝ်ပဵၼ်ဢီႈသင်ဝႆ့ - ၸႆၢးသႅင်ၸွမ်ၽႃႉ

တၢင်းႁၵ်ႉၾၢႆလဵဝ် - ၸႆၢးသႅင်ၸွမ်ၽႃႉ

ပိူၼ်ႈတၵ်ႉမၢဝ်ႇလူင်ယဝ်ႈ - ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉ

ၼမ်ႉတႃယိုင်ႈႁူၺ်ႇ - ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉ

မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်မႄႈ- ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉ

ၾိင်ႈႁူဝ်ၸႂ်ၶိူဝ်းတႆး - ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉ

ၼုမ်ႇမီးတီႈလႂ် - ၸႆၢးသႅင်ၸွမ်ၽႃႉ

သၢဝ်လူင် - ၸႆၢးသႅင်ၸွမ်ၽႃႉ